Συμβόλαια συντήρησης επαγγελματικών συστημάτων

Συντήρηση συστήματος εξαερισμού στο χώρο εργασίας ή σε δημόσια κτίρια

Καλύτερη ποιότητα αέρα εσωτερικού χώρου με ειδικά συμβόλαια συντήρησης

Οι διαπιστευμένοι μηχανικοί μηχανικού αερισμού μας, παρέχουν νόμιμους ελέγχους συμμόρφωσης, καθώς και υπηρεσίες συντήρησης και επισκευής στα συστήματα εξαερισμού σας, ως μέρος των εξατομικευμένων συμβολαίων εξυπηρέτησης αερισμού και κλιματισμού (HVAC). Με το να διατηρείτε το χώρο εργασίας καλά αεριζόμενο και τα μηχανικά συστήματα εξαερισμού καλά συντηρημένα, εκτός από ένα υγιεινό περιβάλλον παρατείνετε και τη διάρκεια ζωής των μηχανημάτων. Η Παπαοικονόμου Climaτεχνική διαθέτει τις ειδικές γνώσεις σχετικά με το τι απαιτείται στο σχέδιο συντήρησής σας για να διασφαλίσετε ότι ανθρώπινο δυναμικό και εξοπλισμός πάντα θα χαίρουν της καλύτερης φροντίδας.

Τύποι συστημάτων εξαερισμού για όλους τους κλάδους της βιομηχανίας

Η Παπαοικονόμου Climaτεχνική διαθέτει εμπειρία στη συντήρηση συστημάτων εξαερισμού σχεδιασμένων για όλους τους τύπους βιομηχανίας. Οι πελάτες μας είναι εμπορικά γραφεία, βιομηχανικές αποθήκες, δημόσια κτίρια, σχολεία, καταστήματα λιανικής κ.α. Γνωρίζουμε ότι η κακή ποιότητα του εσωτερικού αέρα συμβάλλει στη δημιουργία πολλών κινδύνων για την υγεία σε διαφορετικούς χώρους εργασίας και αναψυχής. Η υγεία του προσωπικού και των πελατών πρέπει να είναι υψίστης σημασίας.

Όλα τα παρακάτω μπορείτε να τα αποφύγετε έχοντας ένα καλά διατηρημένο σύστημα εξαερισμού:

  • Εξάπλωση αερομεταφερόμενων βακτηρίων που προκαλούν αδιαθεσίες και ασθένειες.
  • Αναπνευστική δυσκολία σε άτομα με άσθμα.
  • Κίνδυνοι για την υγεία που σχετίζονται με αναθυμιάσεις καπνού που δημιουργούνται από φούρνους και άλλες συσκευές αερίου.
  • Αυξημένη ευερεθιστότητα λόγω κακής ποιότητας αέρα.
  • Ο ανεπαρκής αερισμός αέρα σε κτίρια με υψηλά επίπεδα υγρασίας μπορεί να συμβάλει στη δομική υποβάθμιση.

Συμβόλαια προγραμματισμένης προληπτικής συντήρησης

Η ειδική ομάδα συμβολαίων θέρμανσης, εξαερισμού και κλιματισμού (HVAC) της Παπαοικονόμου Climaτεχνική παρέχει προσαρμοσμένα πακέτα για την κάλυψη συγκεκριμένων απαιτήσεων πελατών. Περιλαμβάνουν μηχανική συντήρηση εξαερισμού ως μέρος ενός πλήρους προγράμματος συντήρησης HVAC.

Τα μη σωστά συντηρούμενα συστήματα θα λειτουργούν περισσότερο για να παρέχουν την ίδια ποσότητα καθαρού αέρα, αυξάνοντας την κατανάλωση ενέργειας και την πιθανότητα βλάβης. Θέλουμε να βεβαιωθούμε ότι ο εξοπλισμός εξαερισμού σας λειτουργεί στο μέγιστο των δυνατοτήτων και της διάρκειας ζωής του, αποτρέποντας τις περιττές εκκλήσεις έκτακτης ανάγκης ώστε να εξοικονομείτε χρήματα από το κόστος λειτουργίας.

Εξουσιοδοτημένο service προϊόντων κλιματισμού

Επικοινωνήστε σήμερα με τους ειδικούς μας και κλείστε ένα ραντεβού για να αναλάβουμε εξολοκλήρου τη διαρκή και επαγγελματική συντήρηση του εξοπλισμού σας!